Parkregels

Chalet- en stacaravanpark Buitenplaats Putterheijde

Parkregels Buitenplaats Putterheijde

Afval:

 • Huisvuil, glas, papier/karton in de desbetreffende containers bij de receptie.
 • Tuinafval op de composthoop naast Ringweg 59.
 • Takken en bomen zonder kluit, touw en ijzerdraad, in eenzelfde richting, achter de blokhut op het grote parkeerterrein.
 • Batterijen, frituurvet, lampen en chemisch afval inleveren bij de aangewezen inzamelpunten in Putten.
 • Groot meubilair laten ophalen door kringloopwinkel of zelf afvoeren (gemeentewerf putten).
 • Grofvuil, kleine meubels, hout, steen etc. mogen afgevoerd worden in de speciale containers die geplaats worden in de maand april en oktober.
 • Het is beslist niet toegestaan om andere zaken dan huisvuil in de containers restafval te gooien. Hierop wordt cameratoezicht gehouden.


Auto en bagagevervoer:
 • Autoverkeer op het park is alleen toegestaan tussen 8.00 uur en 22.00 uur.
 • U kunt per dag 1x door de slagboom en uw auto mag niet langer dan 15 minuten bij uw recreatieverblijf staan.
 • Uw auto staat standaard op het parkeerterrein. In de winterperiode, 1 november tot 1 april, mag de auto uit het zicht op uw eigen plaats staan.
 • Heeft u geen eigen parkeerplaats op uw eigen plaats, dan parkeert u op het parkeerterrein. Parkeren elders op het park mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van de parkbeheerder. Vanaf 1 april zijn gasten met parkeertoestemming op het park te herkennen aan een A4-kaart van Putterheijde op hun dashboard.
 • Minder validen met officiële MIVA-kaart mogen een eigen parkeerplaats, uit het zicht op eigen plaats maken.
 • Uw slagboomsleutel is uitsluitend voor eigen gebruik. Gebruik door of voor derden is niet toegestaan. Uitzonderingen uitsluitend met toestemming van de beheerder.
 • Rijd niet harder dan STAPVOETS. Bij te snel rijden op het terrein kan u tijdelijk toegang met een gemotoriseerd voertuig tot het terrein worden ontzegd.
 • Autowassen is niet toegestaan op het park. Ook niet op de parkeerplaats.
 • Naast de receptie staan bagagewagentjes om boodschappen en bagage naar uw recreatieverblijf te brengen. Graag het bagagewagentje direct na gebruik terugbrengen.


BBQ en open vuur:
 • Het gebruik van BBQ is toegestaan met inachtneming van veiligheidsmaatregelen, alsmede de aanwezigheid van blusmiddelen.
 • Open vuur op eigen plaats is niet toegestaan. Denk hierbij aan vuurkorf, fakkels, o.i.d. Dit in verband met brandveiligheid en overlast voor de omgeving (blauwe walm, etc.). Om misverstanden te voorkomen zijn deze ook niet (meer) voor de sier toegestaan op de plaats.


Huisdieren:
 • Honden zijn niet toegestaan, katten uitsluitend aangelijnd. Denk aan de vogels.


Bezoek en logés:

Onder logés wordt hier verstaan: aanwezigheid van ieder ander dan de huurder die overnacht op de jaarplaats in het bijzijn van de eigenlijke of ouder, kind of kleinkind van de huurder. Onder bezoek wordt hier verstaan: ieder die op bezoek is bij de huurder. Onder gebruiker wordt hier verstaan: ieder die blijft overnachten op de jaarplaats maar niet in het bijzijn van de eigenlijke huurder, ouder of (klein) kind van de huurder.


 • Commerciële verhuur is beslist niet toegestaan
 • Drie generaties familie mogen zonder bijkomende kosten gebruik maken van uw recreatieverblijf. Graag wel vooraf aanmelden bij de beheerder.
 • Gebruikers dienen vooraf aangemeld te worden en moeten, anders dan de bovengenoemden, vooraf een overnachtingstarief afrekenen van € 2,50 p.p.p.n. (incl. toeristenbelasting) wanneer zij gebruik maken van de chalet/caravan bij uw afwezigheid.
 • Uw gasten dient zich aan de parkregels te houden en u bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten
 • Bezoekers dienen vóór 23.00 uur het park verlaten te hebben.


Geluidshinder en overlast:
 • Alle balspelen en andere sportactiviteiten dienen uitsluitend plaats te vinden op het sportveld.
 • Alle geluidsoverlast moet voorkomen worden.
 • De zondagsrust dient gerespecteerd te worden. Wanneer u uitsluitend op zondag kunt grasmaaien omdat u alleen in het weekend aanwezig kunt zijn en het weer het niet heeft mogelijk gemaakt het gras eerder te maaien, mag u bij uitzondering grasmaaien tussen 14.00 en 16.00 uur.
 • Absolute stilte tussen 23.00 uur en 7.30 uur.
 • In juli en augustus is het niet toegestaan lawaai veroorzakende werkzaamheden te verrichten. De enige uitzondering hierop is: grasmaaien. Onder lawaai veroorzakende werkzaamheden vallen ook: met de hand schuren, snoeien met elektrische heggenschaar, schoonmaken met hogedrukspuit, enzovoorts.
 • Werkzaamheden door derden moeten altijd aangemeld worden (minimaal 2 dagen) en mag uitsluitend gebeuren met toestemming van parkbeheerder.
 • Het niet vooraf melden en verkrijgen van toestemming houdt in de regel in dat de derde(n) onverrichte zaken het park weer moet(en) verlaten.
 • Het winter- en voorjaar klaar maken van het chalet door derden mag uitsluitend gebeuren in de maanden: oktober, november, maart en april./li>


Plaatsing van objecten bij uw caravan of chalet:

Er mag veel maar zeker niet alles. Voor u en andere gasten is het prettig om afspraken te maken en verrommeling te voorkomen.


 • Alle visuele veranderingen aan uw recreatiebedrijf en berging zijn zonder toestemming niet toegestaan. Zie artikel 14 van onze Algemene Voorwaarden.
 • Voor alle veranderingen op uw plaats heeft u toestemming nodig van de parkbeheerder. Om alles helder vast te leggen is een schriftelijke aanvraag met tekening nodig. De aanvraag is goedgekeurd indien deze voorzien is van een datum en handtekening van het parkbeheer.
 • Op de plaatsen van minimaal 350 m2 mag een caravan of chalet geplaatst worden tot maximaal 70 m2. Uitbouwen van uw caravan of chalet is soms mogelijk, tot maximaal 70 m2.
 • De plaatsen hebben geen vaste afmeting of afscheiding, u mag planten en bomen of struiken plaatsen op uw plaats om uw privacy te verhogen echter minimaal 150 cm van de weg in verband met de (brand)doorgang. Afzetting met gaas o.i.d. is niet toegestaan.
 • Het park is kindvriendelijk, daarom zijn geen vijvers toegestaan.
 • Een zgn. klompenhok aan het chalet mag maximaal 200 cm bij 150 cm zijn.
 • Een losse berging plaatsen is toegestaan indien deze voldoet aan de volgende maximale afmetingen: uitwendig 9 m2, dak overstek 22 cm, nokhoogte 240 cm bij een puntdak en bij een plat dak 205 cm. De berging mag van hout of kunststof zijn.
 • U mag een terras aanleggen, met respect voor de natuurlijke omgeving, dus niet te groot. Richtlijn is dat het terras niet (meer) groter mag zijn dan het chalet of caravan.
 • Er mogen geen grindpaden (meer) worden aangelegd.
 • Optioneel: veranda, overkapping of overdekt terras realiseren. Uitsluitend met toestemming van parkbeheerder. Hiervoor dient u vooraf een definitieve tekening aan te leveren met daarin opgenomen afmetingen, hoogte en materiaal.
 • In de zomermaanden mag een partytent geplaatst worden, van max. 3 x 3 meter. Na de zomermaanden dient deze weer afgebroken te worden. Na het plaatsen van een schuur met overkapping of veranda, maar geen partytent (her)plaatst worden.
 • Voor logés (of kinderen) mag tijdelijk een tent geplaatst worden op uw eigen plaats, van max 3 x 3 meter.
 • Verkoop van uw recreatieverblijf of ontruiming van uw plaats dient te gebeuren in overleg met en na toestemming van de parkbeheerder

Zie ook de Algemene Voorwaarden.Veiligheid:
 • In uw chalet of caravan adviseren wij u een goedgekeurde rookmelder en brandblusser te hebben.
 • Wij adviseren u om jaarlijks onderhoud aan gasfornuis, geiser, kachel en CV te (laten) plegen.
 • Wanneer u iets verdachts ziet, heeft u een meldingsplicht. Wanneer zonder twijfel iets niet in orde is, bel dan eerst: 112. Twijfelt u of is het niet urgent, laat het ons weten via 06-53470404.
 • In geval van nood bel altijd eerst 112. Daarna de beheerder: 06-53470404 (Carolien Selderijk). Ons 2e noodnummer is: 06-16671787 (Paul Lagerweij).
 • We zijn ook via de intercom naast de voordeur 24/7 te bereiken. Deze gaat helaas kort over dus wanneer niet opgenomen wordt graag opnieuw bellen.
 • De Whatsapp groep van Putterheijde is voor belangrijke meldingen vanuit de beheerder die iedereen aangaat. Vb. stroomstoringen, werkzaamheden, etc. Wilt u aangemeld worden? laat het ons dan weten!
 • Wanneer u wat moeite heeft met de wat zwaardere klussen of vb op een ladder staan, neem dan geen onnodig risico en overleg even met de parkbeheerder. Vaak zijn deze werkzaamheden voor ons enkele minuten werk. Voor u een zorg minder en meer tijd en energie om andere leuke dingen te doen!


Orde & Netheid:
 • Tuinmeubilair en losse items op de plaats dienen tussen 1 november tot 1 april van de plaats verwijderd te zijn of zichtbaar vastgemaakt en netjes afgesloten. Dit met oog op inbraakpreventie, om (storm)schade te voorkomen en netheid te bewaren.
 • Uw tuin en gazon dient regelmatig onderhouden te worden om wildgroei te voorkomen. Het niet tijdig onderhoud plegen is zeer storend voor de buren, parkbeheerder en gasten van Putterheijde.
 • Beplanting op de grens met de buren wordt altijd in overleg met de aangrenzende buur gesnoeid. Heeft u andere wensen dan de buurman en komt u er samen niet helemaal goed uit. Dan beslist de parkbeheerder.
 • De buitenkant van aanwezige ha(a)gen aan de weg kant dient u zelf goed bij te houden. Houdt hierbij de wenselijke (brand)gang van 150 cm van de weg in de gaten
 • Uw plaats dient minstens twee keer per jaar bladvrij gemaakt te worden. De eerste keer voor de kerstvakantie en de tweede keer voor 1 maart. Wanneer u geen tijd heeft kunt u het blad laten ruimen door de stichting grensverleggende talenten te Putten (25 per keer).
 • De buitenkant van het chalet/caravan/schuur en overige aanbouw dient er schoon en onderhouden uit te zien.

Kunt u door omstandigheden niet aan uw verplichtingen voldoen, neem dan contact op met de parkbeheerderReceptie:
 • Post en informatie, evenals de bibliotheek, vindt u naast de receptie.
 • Het laten bezorgen van pakketje(s) is op eigen risico, bij voorkeur deze bij een ophaalpunt laten bezorgen.
 • Wanneer de receptie gesloten is, kunt u ons bereiken via de intercom.

Voorzien de parkregels niet in een vraag van u of in een bepaalde situatie, dan beslist het parkbeheer.


U mag altijd contact met ons opnemen via ons emailadres: info@putterheijde.nl of het contactformulier op de website (www.putterheijde.nl). Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar op: 06-53470404.